Privacy

Privacy-verklaring

De Gegevensverwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is:
Club Santee, Redactiestraat 6, 1321 NL Almere, info@clubsantee.nl
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle website-bezoeken, transacties en overeenkomsten met Club Santee, Redactiestraat 6, 1321 NL Almere.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Club Santee in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Club Santee gebruikt uw persoonsgegevens voor:
– de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
– relatiebeheer;
– product- en dienstontwikkeling;
– nieuwe producten en diensten;
– uitvoeren van marktstudies;
– verwezenlijking van promotiecampagnes;
– zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Club Santee, haar relaties en haar medewerkers.

Gegevensbeveiliging

Club Santee maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Bezoekersgegevens website

Om gebruik te maken van de gratis diensten van de site, zoals vragen, aanvragen van informatie, aanvragen van een kennismakings- of intakegesprek, bestellen van een product, deelnemen aan activiteiten, en eventueel downloaden van bestanden, bloggen, abonnement op de nieuwsbrief, etc., vult een bezoeker een formulier in. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en Club Santee. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:
– het beantwoorden van (aan)vragen, verwerken van bestellingen, verwerken van abonnementen en het uitvoeren van overeenkomsten en diensten. In al deze uitgaven kunnen mededelingen c.q. advertenties staan van derden; • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen Club Santee, haar partners of andere derden met (ex-) abonnees, zowel per e-mail, telefoon als anderszins;
– het verzenden van boodschappen ten behoeve van derden (niet zijnde Club Santee) via e-mail of anderszins. De verstrekte gegevens kunnen door een derde partij worden gebruikt om de verzending uit te voeren, maar blijven altijd en alleen eigendom van Club Santee.
– het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
– verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van Club Santee, haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten.
Een bezoeker loopt op onze site dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

Cookies

Op de Club Santee website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. 

Partners en andere partijen

Partners van Club Santee zijn partijen die content dan wel diensten leveren via of ten behoeve van Club Santee. Voor ons klantendatabase systeem maken wij gebruik van Innovixion (https://www.innovixion.nl/).
De website www.clubsantee.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Club Santee liggen. Club Santee is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst Club Santee u naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites.

Wijzigen

Club Santee, behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de www.clubsantee.nl.

Inzage en uitschrijven

U mag Club Santee vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Club Santee verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Indien u geen actieve relatie met Club Santee meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek natuurlijk deze gegevens direct uit het cliëntvolgsysteem en mailing-systemen. Elke door u verstrekte toestemmingsverklaring kan op elke moment door u worden ingetrokken.

Duur van opslag

De duur van de opslag van gegevens vindt plaats volgens geldende wet-en regelgeving.

Gegevensuitwisseling met derden

Uw gegevens worden ten behoeve van de “Doeleinden van gebruik” doorgegeven aan derden.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.